Paralegal Sidekick

Allround juridisch-administratieve ondersteuning

Onze paralegals combineren juridische knowhow met een feilloos organisatievermogen en een doorgedreven efficiëntie. Op die manier tillen we jouw onderneming naar een hoger niveau.

Zij staan in voor de juridische en administratieve ondersteuning binnen jouw onderneming. Zo vormen ze een belangrijke schakel bij de aanmaak, de opbouw, verwerking en het beheer van dossiers.  

Onze Paralegal Sidekicks zijn echte teamplayers en werken klantgericht, efficiënt, proactief, oplossingsgericht en discreet.

Een greep uit het mogelijk takenpakket:

 • Contractmanagement, met name de (ondersteuning bij) het opstellen van contracten, geheimhoudingscontracten, amendementen, opzegbrieven,…
 • Voorbereiding, analyse en opvolging van dossiers (o.m. verzekeringsdossiers, klachtendossiers,…), waaronder contactname met externe partijen voor het opvragen van relevante documenten en attesten
 • Corporate housekeeping (onder meer voorbereiden van vergaderingen, notuleren tijdens vergaderingen, voorbereiding KYC verplichtingen, UBO,...)
 • Assistentie bij implementatie van de GDPR wetgeving binnen ondernemingen, al dan niet als assistent van de DPO (data protection officer)
 • Ondersteuning bij M&A dossiers
 • Ondersteuning van de compliance functie
 • Inventariseren en archiveren van juridische documenten, beheer van het contractmanagement systeem
 • Beheer en opvolging van termijnen in juridische geschillen en van contracten die dreigen af te lopen
 • Opzoeken van rechtspraak en rechtsleer
 • Agendabeheer, e-mailverwerking
 • Structureren en digitaliseren van werkprocessen en documenten
 • Ondersteuning inzake octrooien en intellectuele eigendom

Naast deze allround juridisch-administratieve ondersteuning, zijn onze paralegal Business Sidekicks ook inzetbaar voor meer specifieke taken en sectoren.

Lees hierover meer in ons aanbod voor advocatenkantoren, notariaten en ons specifiek aanbod inzake corporate housekeeping.

Corporate housekeeping

Onze paralegals hebben een ruime expertise in Corporate housekeeping. Dit zowel in nationale en internationale ondernemingen alsook in het NL, FR als ENG.

 • Voorbereiding van de vergaderingen van de onderneming, onder meer de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergadering, het directiecomité, het audit comité, risico comité, benoemings- en remuneratie comité, de ondernemingsraad, het CPBW,… Dit omvat o.a. het uitsturen van de uitnodiging, volmacht formuleren, de agenda en bijhorende stukken.
 • Opmaak van de notulen van voormelde vergaderingen
 • Voorbereiding van de publicatieformulieren n.a.v. beslissingen van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur
 • Opvolging van de respectievelijke mandaten (geldigheid, hernieuwing, ontslag, benoeming) van bestuurders
 • Beheer van de KYC verplichtingen van de onderneming
 • Beheer van de UBO verplichtingen van de onderneming
 • Contractmanagement: het opstellen van volmachten, formulieren, brieven, geheimhoudingsovereenkomsten, algemene voorwaarden,… al dan niet met behulp van standaard modellen
 • Voorbereiding en assistentie in M&A dossiers
 • Aanlevering van documentatie en informatie ter ondersteuning van de lopende business activiteiten
 • Specifieke adviezen

Business Sidekicks als paralegal kracht

Business Sidekicks kan je bijstaan bij onder meer:

 • Allround juridisch-administratieve ondersteuning
 • Corporate housekeeping
 • Juridisch-administratieve ondersteuning advocatenkantoor
 • Juridisch-administratieve ondersteuning notariaat

Benieuwd naar wat Business Sidekicks voor jouw bedrijf kan betekenen als administratieve kracht? Neem vrijblijvend contact op.

Nieuw: Business Pack Corporate Housekeeping

Ontdek onze allesomvattende oplossing om jouw onderneming te ontzorgen van al haar juridisch-administratieve verplichtingen gedurende het hele jaar. 

Onze 'Business Pack Corporate Housekeeping' biedt verschillende modules, zodat je kan kiezen wat het beste past bij de behoeften van jouw onderneming.

Module 1: "Corporate Housekeeping - Algemene Vergadering"

 • Voorbereiding van de algemene vergadering, o.a. het tijdig uitsturen van oproepingsbrieven, agenda, bijhorende stukken, volmachtformulieren,...
 • Notuleren tijdens de vergadering en opvolging van actiepunten.
 • Voorbereiding van publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en opstellen van documenten voor de goedkeuring van de jaarrekening.
 • Beheer van benoemingen, ontslagen en vernieuwingen van mandaten.

Module 2: "Corporate Housekeeping - All the Way"

 • Jaarlijkse vennootschapsrechtelijke verplichtingen, inclusief voorbereiding, notulering en opvolging van vergaderingen van alle vennootschapsorganen zoals raad van toezicht, directieraad, ondernemingsraad, CPBW, auditcomité.
 • Beheer van het aandeelhoudersregister, UBO-registratie en jaarlijkse update, KBO-verplichtingen.
 • Opmaak van overeenkomsten op jouw vraag.

 

Juridisch-administratieve ondersteuning advocatenkantoor

De paralegal Business Sidekicks zullen de advocaten en juristen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Dit houdt onder meer in:

 • Het opstellen van volmachten, formulieren, brieven, dagvaardingen, akten, contracten,… al dan niet met behulp van standaard modellen.
 • Voorbereiding, analyse en opvolging van dossiers
 • Het verzamelen van de relevante informatie
 • Het bewaken van de planning van dossiers en van de termijnen in juridische geschillen
 • Agendabeheer, het verwerken van binnengekomen post en e-mailverkeer
 • Assistentie bij implementatie van de GDPR wetgeving
 • Inventariseren en archiveren van juridische documenten, beheer van het contractmanagement systeem
 • Opzoeken van rechtspraak en rechtsleer

Juridisch-administratieve ondersteuning notariaat

De paralegal Business Sidekicks zullen de notarissen en juristen binnen het notariaat ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.  Dit houdt onder meer in:

 • Het opstarten van dossiers, onder meer m.b.t. vastgoed, nalatenschappen, EOT’s, volmachten, van wijzigende huwelijkscontracten, van kredietakten, …
 • Het opstellen van ontwerp aktes en informatie opvragen bij diverse instellingen, registers en organisaties
 • Voorbereiding statutenwijziging vennootschappen
 • Telefonisch en schriftelijk contact met cliënten, makelaars, etc.
 • Bewaken van deadlines en termijnen in de respectievelijke dossiers
 • Agendabeheer, e-mailverwerking
 • Administratieve ondersteunende taken
 • Met behulp van standaard modellen volmachten, formulieren, brieven, akten, contracten opstellen.
 • ...

Neem vrijblijvend contact op