Business Sidekicks Adminstratieve Ondersteuning (1)

Business Sidekicks

Wij zijn de SIDEKICK van jouw business!   

Ontdek onze diensten

Ben je op zoek naar een tijdelijke vervanging van een medewerker?  Of heb je nood aan administratieve ondersteuning in drukke periodes? Wens je extra (juridisch-) administratieve hulp omwille van de groei van jouw onderneming of de opstart van een nieuw project? 

Wij ontzorgen jouw onderneming van alle administratieve en juridisch – administratieve taken, zodat jij je kan focussen op jouw core business.

Business Sidekicks biedt jou een flexibele oplossing. Ons aanbod is volledig op maat van wat jouw onderneming nodig heeft. Of je nu nood hebt aan ondersteuning gedurende enkele uren of eerder enkele dagen per maand. Wij kunnen je zowel helpen gedurende een korte tijd als bij een langdurig project. 

Vanuit ons hoofdkantoor of van bij jou op de werkvloer werken we vanuit onze ruime expertise op een kwaliteitsvolle manier aan de administratieve en juridisch-administratieve taken die je ons toevertrouwt.

Administratieve Sidekick

Ben je op zoek naar een Administratieve Sidekick? Business Sidekicks kan je bijstaan bij allround administratie, sector-specifieke administratie, digitaal klassement en input in database, coördinatie werkprocessen en administratieve workflow en agendabeheer.

Paralegal Sidekick

Onze paralegals combineren juridische knowhow met een feilloos organisatievermogen en een doorgedreven efficiëntie. Op die manier tillen we jouw onderneming naar een hoger niveau.

Accountancy Sidekick

Business Sidekicks helpt je graag met allround accountancy, facturatie, debiteurenbeheer en leveranciersboekhouding.

HR Sidekick

Onze HR Sidekicks bieden jou ondersteuning bij je personeels- en loonadministratie, eventueel in samenwerking met jouw sociaal secretariaat. Je kan ook bij ons terecht voor hulp bij recruitment en selectie.

Communication Sidekick

De Business Sidekicks communicatie-experten zorgen voor het optimaliseren van de interne communicatiestromen, alsook een efficiënte en klantvriendelijke communicatie naar jouw doelgroepen toe.

 

 

Nieuw: Business Pack Corporate Housekeeping

Ontdek onze allesomvattende oplossing om jouw onderneming te ontzorgen van al haar juridisch-administratieve verplichtingen gedurende het hele jaar. 

Onze 'Business Pack Corporate Housekeeping' biedt verschillende modules, zodat je kan kiezen wat het beste past bij de behoeften van jouw onderneming.

Module 1: "Corporate Housekeeping - Algemene Vergadering"

  • Voorbereiding van de algemene vergadering, o.a. het tijdig uitsturen van oproepingsbrieven, agenda, bijhorende stukken, volmachtformulieren,...
  • Notuleren tijdens de vergadering en opvolging van actiepunten.
  • Voorbereiding van publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en opstellen van documenten voor de goedkeuring van de jaarrekening.
  • Beheer van benoemingen, ontslagen en vernieuwingen van mandaten.

Module 2: "Corporate Housekeeping - All the Way"

  • Jaarlijkse vennootschapsrechtelijke verplichtingen, inclusief voorbereiding, notulering en opvolging van vergaderingen van alle vennootschapsorganen zoals raad van toezicht, directieraad, ondernemingsraad, CPBW, auditcomité.
  • Beheer van het aandeelhoudersregister, UBO-registratie en jaarlijkse update, KBO-verplichtingen.
  • Opmaak van overeenkomsten op jouw vraag.

 

 

 

Hou me op de hoogte van vacatures, updates, nieuws en events van Business Sidekicks